Styret og undergrupper

Valgkomite

Mira KominaIngrid HammerAndreas Petter Berg

Ungdomsrepr.

Thomas Røkenes

Brannvernleder

Per Thrane

Revisorer

Ingrid Hammer og Yvonne N Borch

Husflidsnemd

Leder: Inger Andreassen, Anne Strømmesen og Ann-Grete Jørgensen. Iris Gjertsen, vara.

Teaternemd

Leder: Erling Bratsberg. Roy-Andre Berg og Kristine Haugen (vara)

Søknadsnemd. Pr.nemd/NU-butikk

Er styret i ungdomslaget.

Barne-/ungdomskontakt

er Anne Strømmesen

Studiekontakt og Info. ansvarlig

er Evy Hansen. - og forfatter av denne bloggen;)

Huskomite

På årsmøtet ble følgende valgt til huskomite:Leder - Inger Lise ThraneLars Petter NilssenJanne-Beate EriksenJørn LøbergSvein K Myrvoll (vara)

Museumskontakt

På årsmøtet ble Torfinn Lind valgt som museumskontakt, med Steinar Jørgensen som vara.

Museumskontakt

På årsmøtet ble Torfinn Lind valgt som museumskontakt, med Steinar Jørgensen som vara.

Styremedlemmer

På årsmøtet 25.februar ble det valgt nytt styre i ungdomslaget. Styret består av:Leder - Hildur SætherStyremedlemmer: Anne Kari Hommedal, Tor Jørgensen, Mira Komina og Jostein Markussen.Varamedlemm...
hits