Restaurering/vedlikehold

Andelsbrev

I forbindelse med at ungdomshuset trenger både nytt scenegulv og sal-gulv selges det andelsbrev i gulv.Scenegulvet er allerede nesten utsolgt, men i sal-gulvet fins det andeler å kjøpe.Andelen på s...
hits