Politivedtekt

Politivedtektene

I politivedtektene for Lavangen kommune § 26 står følgende:   ?Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i føle med foreldre eller and...
hits