Husflidsnemda

Veving

Vevingen på loftet er fortsatt like aktivt. Hver mandag mellom kl 18.00-21.00 treffes 8-10 stykker for å veve.Er du interessert i å være med, ta kontakt med leder i Husflidsnemnda Inger Andreassen
hits