Referat fra medlemsmøte 14. april 09

Tilstede: Kolbjørn Sjøseth, Tor-Erik Lind, Anne-Kari Hommedal, Jan Johnsen, Anlaug Johnsen, Arild Bratsberg, Jostein Markussen, Wenche Aarberg, Gisle Aarberg, Per Thrane, Inger-Lise Thrane, Hildur Sæther, Svein Sæther, Steinar Jørgensen, Turid Eriksen, Olav Iversen, Håkon Nygård, Evy Hansen og Erling Bratsberg.

Sak 19/09 Grasrotandelen

Hildur informerte om at laget er inmeldt i frivillighetsregistret og kan motta støtte fra Grasrotandelen ( Norsk Tipping) og oppfordrer medlemmene til å støtte laget.

Sak 20/09 Andelsbrev

Hildur informerte, andelsbrevene på gulvene forsetter og det vil bli trekning av gevinster blandt andelskjøperne under årets 17. mai arrangement.

Sak 21/09 17. mai komite

Da det ikke var interesse blandt de frammøtte, skal styret jobbe videre med å sy sammen komite.

Sak 22/09 Lavangsvekka

St.Hans feiring skal bli som i fjor i Hesjevikmarka, Idrettslaget skal lage turløype. Arve og Yvonne Borch har tatt på seg ansvaret med å være "grillsjefer" på plassen.

Leder for hovedkomite - Kolbjørn. spør om laget kan ordne til et familiearrangement den dagen DDE skal ha konsert.
Det kom opp forslag som grilling, bruk av Bjørnhuken, rebusløp, bruke kulturstien.
Kan det organiseres et samarbeid med flere ungdomslag til dette? Kolbjørn skal bringe dette videre til hovedkomiteen.

Sak 23/09 Kulturpris

Det kom et par forslag på hvem ungdomslaget burde nominere, men det er fortsatt åpent for at medlemmer kan komme med forslag. Så vil styret ta stilling til hvem de ønsker å nominere.
(Statutter og tidligere vinnere av kulturprisen finnes på www.lavangen.kommune.no meny til venstre, "Kultur og fritid" og "kulturpolitikk".)

Sak 24/09  TUF

Orientering om hvem som er representert i styret til TUF. Inger Andreassen (bunadsnemd) og Ann-Grete Jørgensen (bunadsnemd og styret)

Sak 25/09 Eventuelt

- Rydding til 17. mai. Forslag på å inkludere ungdomsgruppa mer i den dugnaden.

- Kolbjørn informerer. Norsk luftambulanse vil tilby gratis HLR- Hjertestarter kurs til alle interesserte. Tilbudet går først ut til de lagene som var med på spleiselaget til den nye hjertestarteren til Lavangsheimen. - UL Fram er blandt giverne.

- Fra Huskomiteen: Ved skifting av scenegulv og salgulv må det tas hensyn til evt. arrangementer og utleie av huset.

- Medlemmer har fått bestemme hvilken farget huset skal få, men til nå har det ikke kommet forslag fra medlemmer. Kommer det ingen, vil styret bestemme hvilken farge huset skal få.

Sak 26/09 Lysløypa - Idrettgruppa

Diskusjon ang. nedleggelse av idrettsgruppa. Var det gjort feil når den ble nedlagt på årsmøtet? Saken sendes tilbake til styret, vedtatt mot to stemmer.

Lysarmatur og trase i lysløypa.
Grunneiere, omlegging, forskrifter, arealplan etc....Det  ble satt ned en komite, som skal se på dette. Komiteen består av: Per, Tor-Erik og Anne-Kari

På slutten av møtet ble det gitt blomster og blomstervase til Jan Johnsen som feiret sine 70 år i januar.

Deretter ble filmen fra rekefesten vist på lerret.

Anne-Kari Hommedal
referentIngen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits